Wednesday, 21 September 2016

आकाश आलुगडे व्यसनी आहेत.

हो खरच

१३५ ₹ चे १००००

पुण्यात असताना मी 4 महिने काम केलो, पगार खूप कमी होता.

काम नको वाटत होत सोडून आलो. पण शिकायला खूप मिळालं.☝

आज मी 135 रुपये खर्च केलो
आणि 10 हजार कमवलो.

मला त्या 4 महिने केलेल्या कामाचा फायदा झाला.आणि भावी आयुष्यत ही फायदा होईल.

सांगायचा उद्देश हा कि कोणतही काम वाईट किंवा आपला वेळ वाया घालवत नाही.
आपण त्या कामाचा योग्य तो वापर भावी आयुष्यात करायला हवा.

#Marketing #Infiwebz #Skills #AkashAlugade

Monday, 19 September 2016

युवा चेतना शिबीर इचलकरंजी

काल ता 18 सप्टेंबर रामकृष्ण मठ इचलकरंजी येथे शिबीर आयोजन केलं होत स्वामी आर्यनंद यांचं खूप महत्वाचं योगदान लाभलं, त्यांचं व्यख्यन झाल्यावर त्याना मी एक प्रश्न केला,
तो प्रश्न रॉबर्ट कियोअसकी यांच्या The Cashflow Quderent या पुस्तकातील होता.
वैचारिक मेंदू कसा भावनिक मेंदू कमी करून वैचारिक मेंदू कसा वाढवावा ह्यावर एक प्रश्न होता तो..

त्यांनी खूप चांगल्या प्रकारे उत्तर दिल वैचारिक मेंदू वाढव्यण्यासाठी मी त्याना व्याख्यान झाल्य वर पुण्यात असणाऱ्या युवा शिबीर  निमित्त पण भेटलो त्यांनी माझं नाव विचारलं आणि मला म्हणले तू येऊ शकतोस.
मी रामकृष्ण मठ पुण्याला जात आहे 2 दिवस शिबीर साठी कारण मला माझा वैचारिक मेंदू (बुद्धी) वाढवायची आहे.

- तात्पर्य - जे Robert Kiyoaski (Rich Dad Poor Dad author ) यांनी सांगितलं तेच स्वामी आर्यनंद यांनी सांगितलं.
ते दोघे हे खूप वैचारिक व्यक्ती आहेत ह्यावरून दिसून येत.
.

Saturday, 17 September 2016

माणुसकी आपली जात.

मी शाळेत गेलो त्यांनी माझी जात नोंदवून घेतली
मग आम्ही "सारे भारतीय माझे बांधव" ही प्रतिज्ञा रोज रोज म्हटली

त्याला पुस्तके ड्रेस मिळाली,
मी मला मागितली तर ते म्हणाले
"तो गरीब आहे."
"मी पण गरीबच आहे."
"तु गरीब आहेस मान्य पण तुझी जात वेगळी आहे."
दोन गरीबाची पण जात वेगळी असते हे मला त्या दिवशी कळालं.

त्याला स्कॉलरशिप सर्व सुविधा मिळत होत्या
माझी आई रोजंदारी करुन माझं शिक्षण करत होती

आम्ही सोबतच स्पर्धा परीक्षा दिली
(स्पर्धा हा शब्द थोडा चुकीचा नाही वाटत?)
तो सलेक्ट झालता मी नव्हतो झालो
मार्कलिस्ट बघितली त्याला 115 होते आणि मला 145
नंतर कळालं त्यानं फॉर्म सोबत जात प्रमाणपत्र जोडलं होतं.
स्पर्धेतही जातीची परीक्षा असते हे मला त्या दिवशी कळालं

तो सेटल झाला चांगला पैसा ही आला.
घर गाडी सर्व आलं
त्याचं मजेत चालु झालं

अधुनमधुन कुठे कुठे व्याख्यानही द्यायचा
सामाजिक विषयावर तो भरभरुन बोलायचा

एके दिवशी त्याची एका सुंदर मुलीशी भेट झाली
आणि बघताच त्याला ती खुप आवडली

तिच्या मनात काय हे याला नव्हतं माहीत
तीच्यावर मात्र याची बसली होती प्रित

काहीही करुन हवी होती ती त्याला
तिला मिळवण्याचा खटाटोप सुरु केला.

त्या दिवशी मात्र तो गारच पडला
तिची जात दुसरी हे माहीत झालं त्याला

खुप संतापला अन पारा त्याचा चढ़ला
जातीच्या ठेकेदारावर जोराने ओरडला

हा जातिभेद सर्व मुर्खानी तयार केला
माणूस सर्व एकच असतो कोण सांगेन यांना

मग त्याच्या व्याख्यानाचा एकच विषय असायचा
जात गाडून टाका भरसभेत सांगायचा

आतापर्यन्त साथ देणारी जात बाधक झाली होती
त्याची मात्र यामुळे पुरती गोची झाली होती

काय करावे सुचेना त्याला जात आडवी येतेय
सर्व आहे पण एका गोष्टीमुळे बैचैन होतेय

एके दिवशी तो असाच फ़ाइल चाळत होता
रागारागाने तो जात प्रमाणपत्राकडे पाहत होता

त्याच्याकडे बघुन ते प्रमाणपत्र ही हसले
"चुकतोयस बेटा तु, जरा विचार कर" म्हणाले,

"ज्या जातीने जगवलं तिचा तुला आता राग येतोय
फायदा बघुन तु तुझा आज स्वार्थी होतोय"

"तो बघ तुझ्यासोबतचा मुलगा खाजगी कंपनीत जातोय
माझ्यामुळे बेटा तु सुखाची रोटी खातोय

"जातिभेद वाईट हे कुणीही मान्य करेल
पण तुला तेव्हाच हे खटंकतं जेव्हा तुझ्या हिताआड येतयं "

"याआधी तुही तुझी जात अभिमानाने मिरवायचाच
जातीचे सर्व फायदे तोर्यात उचलायचा"

हे ऐकून तो थोडा स्तब्धच झाला
मनाशी काही विचार करता झाला

त्या दिवशी तो माझ्या लग्नात पाहुणा म्हणून आला
"जिंकलास गडया तूच" मजपाशी येऊन म्हणाला

रोख त्याच्या बोलण्याचा मलाही कळला होता
त्याला आवडणाऱ्या मुलीच्या गळ्यात मी हार घातलेला होता

तीच सुंदरी माझी जीवनसाथी झाली होती
कारण तिची न माझी जात एक होती

"कसं आहे ना भाऊ जीवनात प्रत्येकाला सर्वच मिळत नसतं
कुठे न कुठे आपल्याला नमतं घ्यावच लागतं

तुला तुझी जात प्यारी तशीच माझी मला ही
कशाला तत्वज्ञान सांगायचं भाऊ फायद्यासाठी काहीही

खरंच दूर करायचेत का जातिभेद चल मग दोघे मिळून करु
जातीवर नको, जो आर्थिक गरीब त्याला स्कॉलरशिप,सवलती देऊ

जात प्रमाणपत्रे कशाला वाटायची आपण भारतीय होऊ
तू अन मी एकच ही शिकवण सर्वा देऊ

ज्याच्यात असेल गुणवत्ता त्याचं सलेक्शन होईल
त्या दिवशी माझा देश खरा महान होईल

तु ही माणूस मी ही माणूस मग कसला आपल्यात भेद
जातीत विखुरला माणूस त्याचाही वाटतो खेद

जात हा मुद्दा भाऊ निवडणुकीतही गाजतो
दरवेळी आमचा उमेदवार इलेक्शन त्यावर जिंकतो

तुझेन् माझे लालच रक्त माणूस आपली जात
स्वार्थ नको थोड़ी आणू उदात्तता हृदयात

माहीत मजला रुचणार नाही हे कधी ही सर्वात
कारण प्रत्येका हवीय येथे आपल्या सोईची ज़ात..

माझा देश - 2  आकाश आलुगडे.

१७/०९/२०१६

Friday, 16 September 2016

समाज शिक्षण आणि माझा देश

मी जातीभेद करत नाही आणि करणार ही नाही.माणूस मानवता हीच माझी जात आहे.
पण आता काय चालू आहे हे कोणी पहिएना झालंय..
जात बगून शिक्षण दिल जात..

आपल्याइथे मी पाहिलं आहे, ज्यांना शिकायचं आहे तश्या मुलांना शिकायला मिळत नाही.
जातीमूळ...
काहींना शिक्षणाला प्रवेश मिळतो कारण त्याना उच्च शिक्षण हवं असत.
त्याना मोफत शिक्षण मिळून सुद्धा ते शिकू शकत नाहीत.
आजच्या शिक्षणाला नको तेवढा दर्जा आपल्या अज्ञानी लोकांनी देऊन ठेवला आहे.
आम्हाला तर शिकायला नाही मिळालं तुम्ही तर शिका या भावनेनं त्याना काय माहित आजच्या या शिक्षणाने काय होणार नाही ते (प्रमुख्यनने महाराष्ट्रत गुलाम वर्ग जास्त तयार होत आहे)
मी शिक्षणाच्या विरोधात नाहीये.
पण जे काही होत आहे ते कोणाला बगयला वेळ पण नाही.
आरक्षण हा विषय खूप गंभीर होत चालला आहे.
अन्याय वाढत चालला आहे कोण का ह्यावर आवाज उठवेना.
ज्या वेळी झळ लागते ना त्या वेळी सामान्य माणूस टीका किंवा आंदोलन करतो
पण उपाय करायला कोण येत नाहीत.
शिक्षण नोकरी आणि सवलत ह्या सेवा सुविधा माणसाच्या जातीवरून दिल्या जातात.

कारण भारत माझा देश आहे.
सारे भारतीय माझे बांधव आहेत.

काल गणेश विसर्जन होत..
मी गांधी पुतळा येथे अक्षय अक्कोले बरोबर वडा 0आव खात होतो,फेस्टिवल चालू होत आणि गर्दी पण होती,
मी पाहिलं कडेला त्या गटरीच्या एक 6 ते 7 वर्षीची एक लहान मुलगी खूप सारे भांडी घासत होती, मी जवळ गेलो.
तिला विचारलं तू जेवलीस का ?
तिने काही उत्तर दिले नाही
तेवढया त एक माणूस आणखीन 50 ते 60 भांडी ( ताटे) घेऊन आला घासायला नन्तर मला कळलं कि ती मुलगी तेथे खेळणी विकायला आलेल्या एका लहान व्यापारी ची होती.
ते खूप गरीब आहेत आणि त्याना त्यांचा निवारा पण नाही.
त्याना कस रे मिळणार शिक्षण....कसली नोकरी आणि कसलं त्यांचं आयुष्य...ह्या बाबतीत कोण विचार करणार नाही.आमचा समाज आणि आमची माणस करण्यात जाणार काय तुम्ही भारतीय ?

तुम्ही बाकीच्या देशांकडे पहिले आहे काय ?

60 वर्षायत कुठे आहोत तुम्हला माहित नाही.
आपण विभगलो गेलोय, आणि तुटलो गेलोय.
एकत्र या शब्दाचा अर्थ काय आहे ? फक्त समाज फक्त आपली माणस ?
मी अस म्हणत नाही कि अमुकच लोकांना आरक्षण द्या आता किंवा ह्यांना देऊ नका.
मी म्हणत आहे शिक्षण..
माझ्या देशाचं शिक्षण.
चरित्रं निर्माण करणार, स्वतःला जगायला शिकवणार शिक्षण.
ह्यामध्ये कोणताही समाज नाही..जात नाही धर्म नाही फक्त आपला देश..
भारतीय शिक्षण..

आकाश आलुगडे - शिक्षण, समाज आणि माझा देश   - 1
ता - १६/०९/२०१६

Wednesday, 14 September 2016

माझा देश वाया चालला आहे..

माझा देश वाया चालला आहे ।।

माझा समाज तुझा समाज करण्यात.

आधीच आम्हला काँग्रेस ने मागे खेचले आहे,

माझा देश तुलना करायला शिकवतो, जाती जाती मध्ये 

सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, हे आम्हला का शिकवलं  ? माझा देशानं खोट बोलायला मला शिकवलं.

माझ्या देशात आधी जात बघितली जाते मग शिक्षण दिल जात..

माझा देश वाया चालला आहे.....

माझ्या देशात सगळे व्यस्त आहेत.. कुठे ? काय माहिती नाही पण माझा वाया चालला आहे...

माझ्या देशातल्या शिक्षकांनी आम्हला सगळं शिकवलं आहे..कि आपण भारतीय आहोत सगळे एक आहोत ,पण शिक्षणला गेल्यावर तेच शिक्षक म्हणतात तू ओपन आहेस तुला ऍडमिशन मिळणार नाही..तू कास्ट मध्ये आहेस तुला मिळेल..

माझा देश...

मी हे सगळं बदलणार आहे.👍

Tuesday, 23 August 2016

उपाय

उपाय

15 August ला मी पुष्कर ,अक्षय आणि अभिषेक चेमकेरी (Siddharth Jain Friend)
राजाराम स्टेडियम वर झेंडावंदन ला गेलो होतो.
जरा आम्हला वेळ झाला होता. सर्व काही मस्त चाललं होत. मी बघत होतो ढोल वादन आणि लहान मुले जे आले होते 70 व्या स्वातंत्र दिनाला. सर्व काही व्यवस्तीत झाल. मी आणि माझ्याबरोबरचे माझे सर्व मित्र आनंदित होते.
 
त्याना खाली घेऊन गेलो जिथे मैदान होत. तिथे एक संस्था नाव आठवत नाही. पण त्यांचा खूप जणांचा एकत्रित पण होता
त्यानी त्या दिवशी लोकांना संदेश देण्यासाठी
पोस्टर्स केले होते आणि तेथे लावले होते. मी ते सर्व पहिले, ते व्यसन बंदी साठी होते पण त्यात सर्व काही नकारार्थी होत.
लोकांच्या भावनिक बुध्दी शी खेळ करतात काही जण
मी त्यांचा विरोध करत नाहीये !
पन त्यांचे जे संदेश बघितले ते पूर्ण वेगळे होतेत्यांनी काहीही लोकणपर्यंत चांगलं किंवा
प्रेरणा देण्याचं काम करत नव्हते.
ते जे सांगत होते ते एक प्रकरचे नका रार्थीं गोष्ट समाजात सांगत होते त्यांच्यकडे काहीही अस नव्हतं जे घेण्यसारख आहे.!

ते वाईट परिणाम आणि होणारे बदल याबद्ल सांगत होते.
पण त्यांच्या मते आमच्यातील सगळेच किंवा जास्तीत जास्त व्यसनी आहेत.!
व्यसनी माणसे सकाळी उठून झेंडावंदन ला येत नाहीत हे त्याना कळायला हवं.
"ते चांगल्या ठिकानि वाईट होणारे परिणाम बद्दल सांगत होते"

चांगल्या गोष्टी बद्दल कोण पुढाकार का घेत नाही .?


निषेध करायला सर्व जण पुढे येतात, आनॊदलांनंत पण सर्व एकत्र येतात.
पण त्यावर उपाय करायला कोण का येत नाही ,ह्याबाबतीत मला अस म्हणायचं आहे किंवा 
माझं मत आहे कि,
आपला हा आजचा समाज सुधारक आहे, हुशार आणि प्रगतिशील  आहे.
आपण आपल्या डोक्यचा वापर करायला पाहिजे त्यावर उपाय करायला पाहिजे.मी करत आहे माझ्या Make India Great

मध्ये,मी त्यात पुढाकार घेत आहे.
माझ्या विचाराचे थोडे जरी तुमच्यातील कोण असेल तर मला
संपर्क साधा. (akashalugade@gmail.com)
आपल्याला शिकवलं गेलं आहे. आपण आधुनिक भारतातील आहोत
आपण त्याप्रमाणे वागायला हवं.. त्याप्रमाणे कृति करायला हवी.

"मला उपाय हवे आहेत."

contact- akash@alugade.com