Tuesday, 23 August 2016

उपाय

उपाय

15 August ला मी पुष्कर ,अक्षय आणि अभिषेक चेमकेरी (Siddharth Jain Friend)
राजाराम स्टेडियम वर झेंडावंदन ला गेलो होतो.
जरा आम्हला वेळ झाला होता. सर्व काही मस्त चाललं होत. मी बघत होतो ढोल वादन आणि लहान मुले जे आले होते 70 व्या स्वातंत्र दिनाला. सर्व काही व्यवस्तीत झाल. मी आणि माझ्याबरोबरचे माझे सर्व मित्र आनंदित होते.
 
त्याना खाली घेऊन गेलो जिथे मैदान होत: तिथे एक संस्था नाव आठवत नाही. पण त्यांचा खूप जणांचा एकत्रित पण होता
त्यानी त्या दिवशी लोकांना संदेश देण्यासाठी
पोस्टर्स केले होते आणि तेथे लावले होते. मी ते सर्व पहिले, ते व्यसन बंदी साठी होते पण त्यात सर्व काही नकारार्थी होत.
लोकांच्या भावनिक बुध्दी शी खेळ करतात काही जण
मी त्यांचा विरोध करत नाहीये !
पन त्यांचे जे संदेश बघितले ते पूर्ण वेगळे होते, त्यांनी काहीही लोकणपर्यंत चांगलं किंवा
प्रेरणा देण्याचं काम करत नव्हते.
ते जे सांगत होते ते एक प्रकरचे नका रार्थीं गोष्ट समाजात सांगत होते त्यांच्यकडे काहीही अस नव्हतं जे घेण्यसारख आहे.!

ते वाईट परिणाम आणि होणारे बदल याबद्ल सांगत होते.
पण त्यांच्या मते आमच्यातील सगळेच किंवा जास्तीत जास्त व्यसनी आहेत
“व्यसनी माणसे सकाळी उठून झेंडावंदन ला येत नाहीत” हे त्याना कळायला हवं
ते चांगल्या ठिकानि वाईट होणारे परिणाम बद्दल सांगत होते
चांगल्या गोष्टी बद्दल कोण पुढाकार का घेत नाही
निषेध करायला सर्व जण पुढे येतात, आनॊदलांनंत पण सर्व एकत्र येतात
पण त्यावर उपाय करायला कोण का येत नाही ,ह्याबाबतीत मला अस म्हणायचं आहे किंवा माझं मत आहे कि
आपला हा आजचा समाज सुधारक आहे, हुशार आणि प्रगतिशील आहे.
आपण आपल्या डोक्यचा वापर करायला पाहिजे त्यावर उपाय करायला पाहिजे.


मी करत आहे माझ्या Make India Great
मध्ये,मी त्यात पुढाकार घेत आहे.
माझ्या विचाराचे थोडे जरी तुमच्यातील कोण असेल तर मला
संपर्क साधा. 
मला उपाय हवे आहेत.
आपल्याला शिकवलं गेलं आहे. आपण आधुनिक भारतातील आहोत
आपण त्याप्रमाणे वागायला हवं.. त्याप्रमाणे कृति करायला हवी.


निषेध

निषेध


तुमचं काय मत आहे निषेध करण्याबाबत ?
हा ब्लॉग किंवा हा लेख वाचन्याआधि विचार करा..
तुमच्यापैकी .आपल्यापैकी भारतीय लोकं 90 % लोक निषेध करतात
मीपण निषेध खूप वेळा केलो आहे.
तुम्ही कधी निषेध वर विचार केला आहे का ?
तुम्हाला अस वाटत का कि निषेध करून प्रश्न सुटले आहेत आपले ?
तुम्ही मदर तेरेसा यांची शिकवण विसरला आहात , मदर तेरेसा जे वाईट घडलंय त्याचा साथ कधी देऊ नका अस म्हणल्या आहेत.
ते म्हणतात कि आपण आपण वाईतला वाईट आहे अस म्हणलो कि आपण त्याला ताकत देत असतो..


मी पाहतो,पेपर वाचतो आणि माझ्या शोषल नेटवर्किंग ला पण पाहतो
लोक वेड लागल्याप्रमाणे  निषेध करत आहेत.
लोक म्हणयेवजी मी म्हणेन आपला युवकवर्ग
आपले तरुण पिढी चे हे आताचे हे जणू कर्तव्य जणू झालं आहे.मी जेव्हा एकाला विचारतो कि तू त्या व्यक्तीला निषेध करून तुला काय मिळणार आहे ?
"
मला उत्तर मिळत कि आपल्या समाजाच्या साठी काही तरी करायला हवं ना: आणि आपल्याला न्याय मिळ यला हवा "
हे चुकीचं नही पण ते जे निषेध करता ते समाजात किती वाईट घटना घडल्या आहेत त्या सर्वना सांगत असतात
त्यात न्याय कसा मिळणार ? बलात्काराच्या घटनेचा निषेध कायम होत राहतो..
ते झालेल्या घटनेवर उपय करण्यासाठी एकत्र येत नाहीत !
ती जी घटना घडली आहे ती जास्ती जास्त लोकांना सांगणे,
जेणे करून लोक जागे होतील कशासाठी तर आंदोलन किंवा आणखीन निषेध करण्यासाठी.
माझा एक मित्र आहे तो नेहमी व्हाट्सअँपला असतो मी त्याला म्हणलो: " तू 15 दिवस झालं तुझा प्रोफाइल picture मराठीतनिषेध” एवढच आहे फक्त तू बदलत का नाहीस ?
त्याचा रिप्लाय आला तो म्हणला " आक्या तुला माहित नाही खूप मोठ्ठा विषय झाला आहे"
मी - "कोणता रे "
तो - "अरे समाजात काही वाईट लोक आहेत ती वाईट कृती करत आहेत " म्हणजे काय अस झालं आहे कि तू 15 दिवस डीपी बदलत नाहीयेस.?
तो म्हणला कि " बलात्कार खूप झाले आहेत आणि आता पर्वा लहान मुली वर झाला आहे "
त्याच्या दृष्टीने निषेध म्हणजे लोकांना सँगणे कि " समाज वाईट होत चालला आहे
लोक बाद आहेत "
निषेध केल्याने हा आपला समाज सुधारेल अस वाटत का तुम्हला
हा उपय आहे का ? न्याय मिळवण्याचा !
वाईट ज्या किंवा क्रूर अश्या गोष्टी आहेत त्या समाजयसमोर आणायचं हे काम करत असतात.

 आताच सांगतो नीट ऐका ….
हा माझा देश पूर्ण मला बदलायचा आहे. निषेध करणे मला कोणीही शिकवलं नाही
माझ्या कोणत्याही राजाने, देवाने ,माझ्या भारतीय संस्कृतीने किंवा माझ्या शस्त्र ने मला शिकवलं नाही
चांगल्या गोष्टी लोकांसमोर आणा अस मी लोकांना म्हणेन: त्यापेक्षा एकत्र या आणि चांगली कामे कशी होतील त्याकडे लक्ष द्या, बलात्कार का होत आहेत ? आपण मुलांवर कसे संस्कर करायला हवे याकडे लक्ष द्या.
माझ्याकडे ह्यावर उपाय आहेत मी हे नक्की करणार आहे
माझा देश मी बदलणार आहे..